Grupi peamised finantsnäitajad

12 aastat

Turul tegutsenud

146 000 000 EUR

Laenude maht

1 200 000

Väljastatud laenu

4 (UK, CZ, IS, DK)

Rahvust esindatud grupis

Füüsiline kohalolu Islandil

NúNú on osa Orka Ventures grupist, millel on 10+ aastat kogemust kiirlaenu väljastamisel Põhjamaades

Pakume lühiajalisi tarbimislaene kõrge ja keskmiselt kõrge riskitasemega sihtgrupile. Oleme spetsialiseerunud täielikult automatiseeritud ja andmepõhisele lähenemisviisile riskijuhtimisel ja laenu väljastamisel. Teenindame seeläbi suurt konkurentsivaba turgu.

Laenu haldussüsteem

Täielikult digitaliseeritud laenuplatvorm – alates turundusest kuni liitumiseni ja krediidi riski hindamisest kuni laenu väljastamiseni. Antud lähenemine aitab vähendada inimsekkumise vajadust ning laenuotsuse tegemise aega. Laenuotsus tehakse 1 minuti jooksul.

Tugev riskide hindamise protsess

NúNú krediidiriski hindamise mudel põhineb logistilisel regressioonimudelil (LogReg), mitmemõõtmelisel LogReg-il ja otsustuspuul. Riskimudel töötati välja ajalooliste andmete massilise valimi põhjal. Riskimudel määrab igale laenutaotlejale hinnangu ja liigitab selle alusel erinevatesse riskirühmadesse. Sellest lähtuvalt genereeritakse igale kliendile dünaamiliselt krediidilimiidid ning KO kriteeriumite alustel kinnitatakse (või lükatakse tagasi) laenutaotlused.

NúNú toode

Ühekordse maksega tarbimislaen

Ühekordse osamaksega tagamata tarbimislaen.

15-, 22- ja 30-päeva
Alates ~80-160 eurot (12 000-24 000 ISK)
Interessimäär 11,21-11,32%

Kontaktinfo

Ettevõtte nimi: Núnú Lán ehf

Brändi nimi: Núnú

Juriidiline aadress: Kalkofnsvegi 2, 101 Reykjavík, Island

Litsenseeritud: 7010190240

Audit: N/A

Siseaudiitor: N/A

Núnú presentatsioon: Eelvaade

Grupi struktuur: Eelvaade

Näidis laenuleping: Islandi​, Inglise

Núnú majandusaasta aruanne 2020: Eelvaade

Krediidiandja litsentsi number: N/A

Veebilehed: nunu.is

E-mail: samband@nunu.is

Núnú Lán ehf. on asutatud Islandi seaduste alusel, registrikood 7010190240, asukoht Kalkofnsvegi 2, 101 Reykjavik, Island. Ettevõtet esindab tegevdirektor Leifur Alexander Haraldsson.

Monestro hinnang – 6

NúNú lán ehf. asutati 2020 aastal. Ettevõte pakub tarbimislaene (ühe osamaksega tarbimislaen) Reykjavikis, Islandil. NúNú pakub laene alates ISK 12 000 (80 eurot) muutuva intressimääraga ning fikseeritud laenutasuga.

NúNú Lán ehf. on registreeritud laenuandja Tarbija Agentuuris ning tegutseb Islandi keskpanga finantsjärelevalve komitee järelevalve all.

Grupi peamine aktsjonär Eldar Ventures A.S. (95% omandist) ehitab Euroopas veebipõhiseid ettevõtmisi ja investeerib neisse – Krita (faktooring) ja Collection hub (inkassokeskuse turg, mis ühendab rahvusvahelisi võlausaldajaid kontrollitud kohalike võlgade sissenõudmise ettevõtetega).

Peamine tegelik kasusaaja (UBO) on Leifur Alexander Haraldsson (Island), omab 68% ettevõttest – olles ka grupi asutajaks 2009 aastal. Ta on asutaja, partner ja juhatuse liige mitmes finants-, laenu-, sooduspakkumiste- ja kindlustusettevõtetes.

Orka ventures tegevjuht (CEO) on Ondřej Šmakal (Tšehhi Vabariik) – omab enam kui 20 aasta pikkust töökogemust finants- ja turundusvaldkonnas, sealhulgas juhtivatel positsioonidel ning spetsialiseerudes laenudele ja investeeringutele.

Wiserfunding riskianalüüs

Wiserfundingu riskianalüüs kasutab avaldamise kuupäeval kättesaadavat teavet avalikest allikatest või teavet, mis on neile meie varasema hinnangu põhjal edastatud. Nüüd kasutatakse aruande koostamiseks mõningaid lisaressursse, mida Monestro ei ole varasemalt käsitlenud.

LO-de kaasamise ja kvartaalse monitooringu ajal teostab Monestro ka sisemiste protseduuride ja portfelli hindamist, mis pole avalikult kättesaadav.

Nende erinevuste tõttu võivad Wiserfundingu ja Monestro riskianalüüsi tulemused (reitingud) erineda.

Wiserfundingu aruanne on loodud 18.05.22: Logi sisse ja lae alla.