Groupi peamised finantsnäitajad

2 799 000 EUR

Välja antud laenud kokku

2 649 000 EUR

Neto laenuportfell

110 000 EUR

Keskmine uute väljastatud laenude arv kuus

23.3%

Puhas intressimarginaal

11.8%

Vahendustasu kate

Kontorivõrgustik kõigis Balti riikides

Litsenseeritud Pan-Balti krediidivahendaja

Fresh Finance Grupp on üle-Baltikumi litsentseeritud krediiditeenuseid pakkuvate ettevõtete grupp, mis on spetsialiseerunud tarbijate otsesele finantseerimisele, valge sildiga finantseerimislahendustele ja finantstehnoloogia arendamisele. Fresh Finance gruppi ettevõtted tegutsevad “Punk Finance” brandi all.

FFG-l on kontorid Tallinnas, Riias ja Vilniuses 18 töötajaga.

Grupisisene sünergia

Kombineerides PlusPlus Capitali finantseerimistehingud uue tehnoloogia, finantsturgude infrastruktuuri ja võlahalduse funktsiooniga, annab see ainulaadse sünergia ettevõtete grupis.

Võimalused turul

Baltikumi tarbijakrediidi turul domineerivad (Skandinaavia) pangad. Nende pankade riskivalmidus on suhteliselt madal, jättes rahastamata sajad tuhanded inimesed, kes otsivad kõige elementaarsemaid finantsteenuseid.

Fokuseeritud põhitoodete pakkumine

Põhitoode on tagatiseta tarbimislaen füüsilisele isikule kuni 15 tuhat eurot, maksimaalne laenuperiood 7 aastat.

Fresh Finance tootevalik

Krediidilimiit

Krediiditoode klientidele, kes otsivad paindlikku laenulahendust, mida saaks tagasi maksta ja kasutusele võtta oma äranägemise järgi.

Tähtajatu leping
Alates 500-1 500 EUR
Intressimäär 47,5%

Tarbijakrediit

Laenutoode klientidele, kes soovivad finantseerida suuremaid oste ja ettenägematuid kulutusi.

12 kuni 60 kuud
Alates 500-15 000 EUR
Intressimäär alates 16%

Refinantseerimislaen

Vastutustundlik refinantseerimine klientidele, kes soovivad oma rahaasjad korrastada ja puhta krediidiajaloo saada.

12 kuni 84 kuud
Alates 500-15 000 EUR
Intressimäär alates 18%

Kontaktinfo

Ettevõtte nimi: OÜ Fresh Finance Group

Brändi nimi: PUNK Finance

Juriidiline aadress: Tartu mnt 83, Tallinn 10115

Litsents: Litsentseeritud võlausaldajad Eestis, Lätis ja Leedus

Audit: BIG 4 – PwC

Siseaudiitor: BIG 4 – PwC

Fresh Finance presentatsioon: Eelvaade

Näidislaenuleping: Eesti, Leedu

Fresh Finance Group OÜ konsolideeritud majandusaasta aruanne 2020: Eelvaade

Krediidiandja litsentsi number: 4.1-1/45 (Eesti) väljastati Märts, 2016. 241-191, (Leedu) väljastati Oktoober 30, 2017.

Veebilehed: punkfinance.ee, punkfinance.lv, punkfinance.lt

 

OÜ Fresh Finance on asutatud Eestis, registrikood 12243370, asukoht Tartu mnt 83, Tallinn, 10115, Eesti, mida esindab juhatuse liige Tanel Rõõm.

UAB Fresh Finance on asutatud Leedus, registrikood 304604645, asukoht Gynėjų g. 16, Vilnius, 01108, Leedu, mida esindab tegevdirektor Saulius Kuliešius.

Monestro hinnang

EESTI – 6

Riskihinnangu käigus kontrollisime üle, et antud Ettevõte rakendandab kõrgema tasemelisi protseduure, sealhulgas uut automatiseeritud arvutuste ja toimingutega laenuhaldussüsteemi. Fresh Finance OÜ omab arengukava ja järgib seda hoolega.

Kuna antud Ettevõte keskendus siseprotseduuride parandamisele, siis on nende laenuportfell viimase kahe aasta jooksul vähenenud. Samuti ei kasuta Fresh Finance OÜ portfelli mitmekesistamise strateegiaid, sest nad pakuvad vaid krediidilimiidi, refinantseerimise ja väikelaenu tooteid, omades turul kindlat nišši. Üheskoos oma uue skoorimudeliga soovib ettevõte jõuda senini kõige madalama maksejõuetuse määrani, pakkudes Monestro investoritele stabiilsemaid investeerimisvõimalusi.

Aastad 2019 ja 2020 lõpetati kahjumitega, mis kaeti peamiselt jaotamata kasumist. Fresh Finance OÜ omab aktsionäride pikaajalist rahalist toetust, hoides viimase kolme aasta jooksul positiivset lühiajalise võlgnevuse kattekordajat kümme või kõrgem.

LEEDU – 6

Fresh Finance UAB, varasemalt nimega PlusPlus Finance UAB loodi 2017 ning on Fresh Finance Group OÜ tütarfirma. 2019. aastal alustati piiratud tegevusega ning aastatel 2020–2021 viidi ellu uued sisemised protseduurid laenude väljastamise ja monitoorimise osas.

Fresh Finance UAB platvormile lisamise käigus oleme suutnud kontrollida, kas ettevõte on rakendanud kõrgetasemelisi protsesse, sealhulgas uue laenuhaldussüsteemi väljatöötamist koos automatiseeritud arvutuste ja toimingutega. Fresh Finance UAB-l on olemas arengukava, mida järjepidevalt jälgitakse.

Portfelli mitmekesistamise poliitikat ei ole, kuna Fresh Finance UAB pakub krediidilimiiti, refinantseerimist ja tarbimislaene ning sellel on turul oma nišš. Rakendatud hindamismudeli ja sisekontrolli eesmärk on madal maksejõuetuse määr, pakkudes Monestro investoritele stabiilsemaid investeerimisvõimalusi. Portfelli maht on 2020. aastal kasvanud 23%, võrreldes 2019. aasta lõpuga ja 4% rohkem 2021. aasta I kvartalis, võrreldes 2020. aasta lõpuga.

Aastad 2019 ja 2020 lõppesid piiratud tegevuse tõttu kahjumiga, mille tulemuseks oli negatiivne omakapital. Aktsionärid aktsiakapitali ei suurendanud, kuid ettevõttel on aktsionäridelt märkimisväärne pikaajaline rahaline toetus, mis teeb viimase 3 aasta jooksul positiivse käibekapitali ja jooksva kapitali suhte üle 1. 2021. aasta I kvartali tegevusaruande kohaselt suureneb tulu 2021. aastal eeldatavasti 15%.