FAQ

Üldine

Mis on Monestro?

Monestro on turvaline ja läbipaistev laenudesse investeerimise keskkond. Monestros saavad nii jae- kui ka institutsionaalsed investorid investeerida tarbija- ja krediidiliinilaenudesse, mis on väljastatud andnud Baltikumi laenuandjate poolt.

Monestro kaudu saavad laenuandjad juurdepääsu investoritele, kes soovivad laenudesse investeerida.

Kuidas on Monestro platvormi reguleeritud?

Monestro P2P OÜ on Eesti Finantsinspektsiooni poolt krediidivahendajana litsentseeritud ettevõte vastavalt ameti haldusnõukogu otsusele nr 4.1-1 / 144.

Kes saab investeerida?

Monestro platvorm on avatud nii eraisikutele kui ka ettevõtetele. Jaeinvestorid peavad olema vähemalt 18-aastased, Euroopa Majanduspiirkonna (Euroopa Liit, Norra, Island või Liechtenstein) või Šveitsi kodanikud või alalised elanikud, neil peab olema Euroopa Majanduspiirkonnas pangakonto ja nende isik on edukalt kontrollitud Monestro poolt.

Perekondlikud ühingud, osaühingud, piiratud vastutusega ettevõtted ja muud organisatsioonid peavad omama pangakontot ja olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis. Ühendkuningriigi kodanikud, residendid ega maksumaksjad ei saa praegu Monestro kaudu investeerida. Ettevõtet registreerival isikul peab olema seaduslik õigus ettevõtet esindada.

AML-i nõuete täitmiseks palume ettevõtetelt lisateavet, nagu registreerimisdokumendid, teave tegelike tegelike kasusaajate kohta, ettevõtte esindaja andmed ja muud dokumendid, mida peetakse vajalikuks igal üksikjuhul.

Mis on minimaalne summa, mida saab investeerida?

Monestro tavaturu üksiku laenu minimaalne investeeringu suurus on 10 eurot. Järelturul tehtavate investeeringute puhul miinimumi ei ole.

Millistesse valuutadesse saan investeerida?

Hetkel saab investeerida ainult eurodes.

Kas investorid peavad Monestro platvormil investeerides arvestama lisatasudega?

Monestrosse investeerimine on tasuta, vaadake meie tasusid siin. Ainult laenuandjad maksavad Monestro kasutamise eest tasu.

Kuidas teenida oma investeeringutest raha?

Vastavalt oma laenulepingutele teeb iga laenuvõtja igakuiseid makseid, mis koosnevad põhisummast, intressidest ja viivistasudest või ülaltoodud kombinatsioonidest. Makse põhiosa vähendab teie investeeringu jääkväärtust laenus, samas kui makse intressi ja viivistasu osa käsitletakse teie sissetulekuna.

Teie osa maksest, mis arvutatakse teie investeeringu alusel konkreetsesse laenu, lisatakse pärast makse töötlemist teie Monestro kontole. Seejärel saate investeerida raha rohkematesse laenudesse või kanda need oma pangakontole.

Kui likviidsed on minu investeeringud?

Rahaliste vahendite investeerimisel peaksite olema valmis investeeringut hoidma kuni selle lõpptähtajani. Monestro pakub ka järelturgu, mis võib teistel tingimustel likviidsust pakkuda.

Teile laekuvad igakuised põhi- ja intressimaksed, mis vähendavad aja jooksul teie investeeringut vastavasse laenu, kuni laenu lõppemiseni. Kui otsustate oma investeeringu müüa järelturul, pole garantiid, et leiate ostja.

Milline on Monestro platvormil olevate investeeringute tüüpiline tasuvusmäär?

Monestro ei ole platvorm, mis lubaks suurimat tootlus. Meie hindame jätkusuutlikkust ja seega pakume madalama intressimääraga (vähem riskantseid) kõrgema kvaliteediga laene. Lisaks nõuame enda platvormil olevatelt laenuandjatelt suuremat turvalisust kui paljud teised platvormid (vt Laenuandjate nõuetekohane hoolsus). See piirab nende võimendust meie platvormi investorite huvides.

Investori kasum sõltub eelkõige investeeritud laenu intressimäärast. Keskmised laenu aastased intressimäärad jäävad Monestros vahemikku 5–15%.

Kuidas meie partnerprogramm toimib?

Maksame 2% tagasimakset investeeringute kogumahu pealt soovituskoodi kasutajatele ja 4% soovitajatele kuni 1. juulini 2021 kuna tahame kiirenda Monestro taaskäivitamist ning jõuda esimeste kuudega võimalikult paljude vanade ja uute investoriteni. Taolised partnerprogrammi tagasimaksed võivad tuua meile kaasa rahalise kaotuse, kuid usume, et see on õigustatud kuna loodame alguses saada rohkem tähelepanu ja motiveerida laenuandjaid meie platvormiga ühinema.
Alates 1. augustist 2021 vähendatakse tagasimakseid 1%-ni soovituskoodi kasutajate puhulja 2%-ni soovitajate puhul. Pikas perspektiivis näeme, et selline tase on motiveeriv meie partnerite jaoks ja pikaajaliselt jätkusuutlik.

ALUSTAMINE

Kuidas kontot luua?

See on mugav ja lihtne. Lihtsalt täida registreerimisvorm siit. Peate looma konto, tuvastama oma isiku, kandma raha ja oletegi valmis investeerimisega alustama, kas siis iseseisvalt või automatiseeritud tööriista Auto Invest abil.

Miks on vaja iskikut tuvastada?

Me oleme pühendunud turvalise investeerimiskeskkonna loomisele ja soovime ennetada finantskuritegevust. See toob kaasa meie investorite identiteedi kontrollimise veendumaks, et olete tõepoolest ise konto loonud.

Miks on vaja isikut uuesti tuvastada?

Ilmselt on isiku tuvastamiseks kasutatud dokument on aegunud. Palun tuvastage oma isik uuesti kehtiva ID-kaardi või passiga.

Milliseid dokumente aktsepteeritakse isikut tõendava dokumendina?

Monestro aksepteerib ainult passi või ID-kaarti.

Milliseid andmeid salvestatakse tuvastuse käigus?

Monestro hoiustab järgmised andmed: 1) foto teie näost, 2) foto teie isikut tõendavast dokumendist (eest ja tagant), 3) foto teist, hoides isikut tõendavat dokumenti. Me käsitleme teie andmeid vastavalt üldisele andmekaitsemäärusele (GDPR) ja muudele isikuandmete kaitset käsitlevatele riiklikele siduvatele seadustele ning kasutame seda ainult oma juriidiliste kohustuste täitmiseks. Privaatsusteatisest leitate lisateave meie töödeldavate isikuandmete kohta.

Millised brauserid on tuvastamiseks toetatud?

Tuvastamiseks kasutage üht järgmistest brauseritest: PC: Chrome või Firefox, Mac: Safari või Chrome, iPhone või iPad: Safari, Android seade: Chrome.

Kuidas ma saan sissemakset teha?

Deposiidi üksikasjad leiate oma kontolt menüüst „Sissemakse/väljamakse”. Minimaalne esimene sissemakse on 10 eurot ja see tuleb kanda investori isiklikult pangakontolt (ettevõtte konto korra vastava ettevõtte pangakontolt), mis tegutseb Euroopa Majanduspiirkonnas. Me aktsepteerime makseid ainult eurodes ja enne ülekande tegemist veenduge, et olete valinud euro valuuta.

Teie sissemakse töödeldakse kohe pärast selle laekumist. Võtke arvesse, et see võib võtta kuni 2 tööpäeva.

Mis juhtub, kui saadan valuutat mis erineb minu pangakonto valuutast?

Oletame, et valisite mõne muu valuuta kui see, millised on teie pangakontol olevad rahalised vahendid. Sellisel juhul konverteerib teie pank teie raha automaatselt vastavalt teie panga valuutakursile. Monestro ei vastuta selle toimingu eest põhjustatud täiendavate vahetustasude eest, kuna need sõltuvad teie pangast.

Oletame, et raha saadetakse Monestro pangakontole mõnes muus valuutas kui eurodes. Sel juhul võime raha saatjale tagastada ja see võib vale makse tagastamise vahetuskursi või panga vahendustasu tõttu olla väiksem kui teie algselt ülekantud summa. Teise võimalusena võib Monestro pank konverteerida makse eurodesse vastavalt panga rakendatud määradele ja selline summa eurodes kajastub teie investori kontol. Monestro arvab sellisest summast automaatselt maha konversioonikulud.

Sisestasin valed makseandmed. Mis minu sissemaksest saab?

Palun teavitage meid veast nii kiiresti kui võimalik. Me töötleme makseid aeglasemalt, kui teie makse oli sisestatud ebakorrektselt või automaatselt tagastatud teile.

Kas ma saan teha deposiidi kontolt mis pole minu nimel?

Ei. Me aktsepteerime vaid sissemakseid kontodelt, mida kuuluvad samale isikule kui Monestro investorkonto.

Kuidas saan raha välja võtta?

Oma kontolt saate raha välja võtta, valides menüüst „Sissemakse/väljamakse“ – „Väljamakse“ ja järgides juhiseid. Töötleme teie tagasimakset kohe, kui olete selle sisestanud. Võtke arvesse, et tegelik ülekanne võib võtta kuni 2 tööpäeva. Raha saadame ainult kontole, kust te selle sisse maksite.

Kas ma saan muuta pangakontot, millele ülekannet soovin?

Me saame raha kanda ainult teile kuuluvale pangakontole; see on vajalik ettevaatusabinõu meie investorite kaitsmiseks ja rahapesuvastase võitluse nõuete järgimiseks.

Pangakonto muutmiseks tuleb teil kanda vähemalt üks (1) eurosent uuelt pangakontolt oma Monestro kontole. Registreerime kõik Monestrosse raha ülekandmiseks kasutatud pangakontod teie profiili „Isiklik teave” all ja väljamakse taotlemisel saate valida mis tahes nimetatud konto vahel.

Kuidas uut pangakontot lisada?

Uue pangakonto lisamiseks tuleb teha sellelt sissemakse (vähemalt üks (1) eurosent). Pärast seda näete antud kontot rippmenüüs „Väljamakse”.

Kas minult võetakse väljamaksete eest tasu?

Monestro ei võta väljamakse eest tasu, palun vaadake hindu siit. Teie pank võib ülekannete eest võtta lisatasusid. Selliste tasude tuvastamiseks pöörduge oma panga või rahaülekandeteenuse pakkuja poole.

Mis ajaga jõuab ülekanne minu pangakontole?

Eurotsoonis tehtud ülekandega kulub tavaliselt aega 1-3 tööpäeva. Ülekanne väljaspool eurotsooni võib võtta pisut kauem aega, sõltuvalt pangast.

Kas Monestro kontot on võimalik kaitsta kaheastmelise autentimisega?

Iga investor saab valida, kas kasutada kaheastmelist autentimist täiendava turbetööriista või mitte. Kaheastmeline autentimine aitab kaitsta teie kontot volitamata juurdepääsu eest rikutud parooli, andmepüügirünnakute ja muu küberkuritegevuse tõttu. Veendumaks, et teie kontole logite sisse ainult teie, vajate kaheastmelise autentimisega sisselogimiseks oma parooli ja turvavõtit, mille sisestate telefoni rakenduse kaudu. See tähendab, et isegi kui kellelgi on teie parool, ei pääse ta teie kontole juurde, kui tal pole kaasas ka teie telefoni või muud usaldusväärset seadet.

INVESTEERIMINE

Kuidas investeerida?

Investeerimiseks peab teie Monestro kontol olema vabu vahendeid. Investeerimiseks võite valida, kas manuaalse investeerimise või kasutada tööriista Auto Invest (varsti saadaval).

Käsitsi investeerimine
Saate käsitsi sirvida, filtreerida ja investeerida loetletud laenudesse. Käsitsi investeerides saate võrrelda iga laenu üksikasju, nagu tähtaeg, intressimäär, laenu eesmärk ja laenuvõtja teave. Kogu laenu rahastamise asemel võivad investorid investeeringute mitmekesistamiseks osta tüki konkreetset laenu.

Automatiseeritud investeerimine (varsti tulemas)
Automatiseeritud investeeringuid teostab tööriist Auto Invest. Auto Investi kasutamise alustamiseks peate looma Auto Invest portfelli (strateegia). Seda tehes määratakse, millist tüüpi laenudesse soovite pidevalt investeerida (tähtaeg, intressimäära%,riik, laenu algataja jne). Seejärel investeerib süsteem automaatselt teie kriteeriumidele vastavatesse laenudesse. Kui saate, määrake oma Auto Investi portfellile maksimaalne summa eurodes, siis investeerib tööriist laenu tagasimaksed teie valitud kriteeriumitele vastavatesse laenudesse ja tagab, et kogu teie kapital teenib intressi ja on tõhusalt kasutusele võetud.

Mis on esmane turg?

Esmane turg on koht, kuhu laenuandjad laevad üles oma laenud, tehes need investoritele kättesaadavaks. Esmasel turul on võimalik investeerida, kas käsitsi või luua Auto Invest portfell.

Mis on järelturg?

Järelturg on koht, kus investorid saavad oma investeeringud teistele Monestro investoritele müüa.

Järelturul müümine suurendab investorite likviidsust, kuna nad saavad oma laene müüa, kui nad soovivad oma raha varem kätte saada. Investorid saavad rohkem teenimiseks valida lisatasu või kiirema müügi jaoks allahindluse.

Järelturult ostmine võib anda investoritele juurdepääsu teiste investorite headele tehingutele. Võib leida laene, millel on atraktiivne allahindlus või intressimäärad, mis esmaturul pole saadaval.

Mis on allahindlus järelturul?

Kui müüte oma investeeringu järelturult, saate seda teha, pakkudes lisatasu, nominaalse hinnaga või allahindlusega.

Nominaalse hinnaga
Nominaalsel tasemel (0% allahindlus / lisatasu) tähendab see, et 100 euro tasumata väärtusega investeering on teistele investoritele 100 euro eest ostmiseks saadaval.

Lisatasu eest
Investeering on teistele investoritele kättesaadav tasumata väärtusest kõrgema hinnaga. Kui tasumata väärtus on 100 eurot ja preemia on 5%, on investeering saadaval 105 euro eest. Müüja saab kasumit, kui vara müüakse lisatasuga. Müüja saab kasumit, kui vara müüakse lisatasuga. Ostja peaks investeeringu prognoositavat tasuvust vaadates kaaluma, kas lisatasu on vastuvõetav.

Soodushinnaga
Investeering on investoritele kättesaadav väiksema kui tasumata väärtusega. Kui tasumata väärtus on 100 eurot ja allahindlus on 5%, on investeering saadaval 95 euro eest. Müüjal on võimalik oma rahale kiiremini juurde pääseda või hilinenud laenust loobuda. Ostja peaks laenu üksikasju ja prognoositavat investeeringutasuvust vaadates kaaluma, kas risk on vastuvõetav.

Pidage meeles, et kui ostate laene lisatasuga ja Laenualgataja ostab laenu tagasi enne, kui see on jõudnud tähtajani, võib teil tekkida kahjum kuni teie makstud preemiasummani.

Kuidas arvutatakse intressi?

Intressi arvutatakse iga päev teie tehtud investeeringute jäägi kohta. Intressi arvutamise valem on järgmine: Investeeritud summa * Päevade summa * Intressimäär / 365

Kuidas jaotatakse intressid järelturul laenu müüja ja ostja vahel?

Kui investeerite Monestros laenule, saate laenu eest intressi kogu oma investeerimisaja jooksul.

Kui otsustate oma laenu järelturul müüa, lõpetate pärast laenu müümist intressi saamise.

Kui ostate järelturu laenu, hakkate laenu intressi teenima alates selle ostmise kuupäevast. Intress, mis kogunes eelmise investori laenu järelturule viimise ja selle ostmise kuupäeva vahel, makstakse eelmisele investorile laenusaaja järgmisel maksmisel. Nt Kui viimane tagasimakse oli 10. detsembril 2020, müüs Investor laenu 1. jaanuaril 2021 ja ost tehakse 5. jaanuaril 2021, siis algne investor saab kuni 5. jaanuarini kogunenud intressi.

Kas ma saan oma investeeringu tühistada?

Kui olete oma investeeringu üle vaadanud ja kinnitanud, ei saa te investeeringut tühistada. Kuid vara müümiseks teistele investoritele saate kasutada järelturgu.

Kuidas teenin tulu oma investeeringutest?

Iga laenuvõtja teeb igakuiseid makseid vastavalt oma laenulepingutele, mis koosnevad põhisummast, intressidest ja viivistasudest või ülaltoodud kombinatsioonidest.

Teie osa maksest, mis arvutatakse teie investeeringu alusel konkreetsesse laenu, lisatakse pärast makse töötlemist teie Monestro kontole. Seejärel saate investeerida raha rohkematesse laenudesse või kanda need oma pangakontole. Tutvuge ka funktsiooni Auto Invest tingimustega.

Kuidas prognoosida eeldatavat tulu oma investeeringutest?

Eeldatavat tulu saate prognoosida iga üksiku laenuintressi, maksegraafiku ja summa järgi mida soovite investeerida.

Edasi hakkate saama laenusaajalt igakuiseid makseid vastavalt maksegraafikule, sõltuvalt laenu tähtajast ja laenu amortisatsioonimeetodist. Kui soovite oma raha tagasi saada plaanitust kiiremini, võite oma investeeringu järelturul müüa. Järelturg võimaldab teil oma investeeringule lisatasu või allahindlust lisada.

Kuidas saan investeerimisest loobuda (enne kui laen jõuab tähtajani)?

Laenu saate järelturul müüa, kui leidub mõni soovija.

Kuidas minu tulu maksustatakse?

Monestro kaudu investeeringutelt teenitud tulu maksustatakse vastavalt teie elukohariigile. Investor vastutab oma tulude deklareerimise eest ja kui te pole kindel, kuidas seda tehakse, soovitame konsulteerida kohaliku maksuameti või nõustajatega. Investorid saavad oma Konto väljavõtte maksustamise eesmärgil igal ajal alla laadida oma Monestro investorite kontolt („Minu profiil“ – „Konto väljavõtted“).

Kuidas on minu investeeringud kaitstud?

Oleme keskendunud investorite turvalisusele. Enne kui laseme uue laenuandja oma platvormile, uurime põhjalikult nende laenuportfelli ja laenu väljastamise kvaliteeti (vt Laenuandja nõuetekohane hoolsus). Meie analüüsi tulemuste põhjal seame neile „Omavastutuse“ kohustuse (s.o osa laenu algataja poolt hoitavast laenust) tasemele, kus usume, et laenuandja on motiveeritud tagama laenu nõuetekohase käitlemise. Mõnede laenudeandjate (kuid mitte kõigi) puhul võime nõuda laenuandjat tagama oma kohustuste täitmise turvalisuse. Sellisel juhul märgitakse tagatis loovutuslepingusse. Samuti võime (oma äranägemise järgi) luua vabatahtliku reservi, et osta teatud tingimustel investoritelt kohustuste täitmata jätmise korral laene (vt lähemalt vabatahtlikust reservpoliitikast). Kuid ükski ülaltoodutest ei taga, et investor saab oma investeeringu tagasi või teenib tootlust.

Nagu iga investeeringu puhul, on ka siin mõned riskid. Kõige olulisem risk on seotud investeeringutest tulenevate võimalike krediidikahjudega. Monestro ja laenuandjate poolt on riski maandamiseks võetud kasutusele järgmised meetmed:
1. Kõik laenud väljastatakse vastavalt laenuandja kehtestatud tingimustele, milles võetakse arvesse laenuvõtja võimet laenu tagasi maksta;
2. Enamiku laenude puhul on laenuandja seadnud tagasiostukohustuse, mis tähendab, et kui laenu viivitamine ületab 60 päeva, on laenuandja kohustatud tagasi ostma investeeringu põhisumma nimiväärtuse ja kogunenud laenu eest intressi kuni tagasiostmise kuupäevani.

Investorid saavad riske maandada hajutades – osade kaupa investeerides mitmesse laenu erinevatele laenuvõtjatele, laenuliikidele, intressimääradele, laenuandjatele jne. Vaadake lisateavet investori kaitse alt.
Oluline on märkida, et ükski riigiasutus või riiklik fond ei taga teie investeeringuid.

Millised riskid on seotud Monestro Marketplace'i kaudu investeerimisega?

Nagu iga investeeringu puhul, on ka Monestro kaudu tehtav investeering teatud riskiga. Iga investor vastutab seonduvate riskide hindamise eest enne investeeringu tegemist.

1. Laenusaaja krediidirisk / maksejõuetuse risk
On võimalus, et laenusaaja ei tee tulevikus kavandatud makseid; seega võib investor kaotada osaliselt või täielikult tehtud investeeringu. Võimaliku kahju suurus, kui see peaks juhtuma, sõltub laenuriskist. Tagatiseta laenu (s.o kõigi platvormil kättesaadavaks tehtud laenude) puhul sõltub tagasimaksmine laenuvõtjalt laekumata summa edukast sissenõudmisest, mille tulemuseks on tagatiseta laenuga võrreldes suurem kahju. Riske maandab see kui laenuandja on võtnud endale kohustuse hoida osa laenust enda bilansil või kui laenuandja on võtnud endale laenude tagasiostukohustuse.

2. Laenuandja maksejõuetuse risk
On võimalus, et laenuandja lõpetab tegevuse või ei täida kokkulepitud kohustusi. Selline sündmus võib kaasa tuua rahuldamata nõudeid ja seada tagasiostukohustuse eraldise ohtu. Monestro võib (kuid ei ole kohustatud) sellisel juhul esindada investoreid nende nõuete sissenõudmisel laenuandja vastu, näiteks tagades laenuandjate kohustuste tagamiseks antud tagatise (kui see on olemas), müües investorite nõuded kolmandale isikule (võimalik, et tasu eest, mis on väiksem kui nõude nominaalsumma), arvelduste sõlmimisel või nõuete ostmisel investoritelt reservi kasutades (kui see olemas on). Monestro ei ole siiski kohustatud midagi ette võtma.

3. Rahavoogude ajastamise risk
Kõik maksed laenu investeeringust on otseselt seotud laenusaaja tegelike maksetega. Võib esineda olukordi, kus laenusaaja teeb makse pärast kavandatud maksekuupäeva; seega võib investor rahavood saada oodatust hiljem. Sõltuvalt laenulepingu punktidest ja muudest asjaoludest võivad laenuandjad kuni tagasiostu algatamiseni hüvitada investoritele hilinenud maksete kogu põhisumma koos kogunenud intressidega.

4. Ettemaksu risk
Laenuvõtja saab tavaliselt laenu ennetähtaegselt tagasi maksta, makstes tavapäraselt tagasi põhiosa ja kogunenud intressi kuni ennetähtaegse tagasimaksmise kuupäevani. Kui investor on taolisesse laenu investeerinud makstes selle eest rohkem, siis investor kaotab nö amortiseerimata osa.

5. Reinvesteerimis- ja likviidsusriskid
Kui teenitud kasum reinvesteeritakse madalama intressimääraga laenu või kui teenitud kasum jääb teie kontole investeerimata, siis on risk kahjumiks. Seetõttu on soovitatav hoolikalt jälgida maksegraafikuid, või kohandada ja läbi mõelda oma Auto Invest plaanid.
Lisaks on soovitatav oma investeeringut järelturul müües meeles pidada, et on olemas oht, et ostjat ei leita piisavalt kiiresti. Seetõttu on mõistlik muuta oma laen ostjate jaoks atraktiivsemaks, kasutades allahindlust või lisatasu dünaamikat.

6. Monestro maksejõuetuse risk
Ebatõenäolisel juhul, kui Monestro maksejõuetuks jääb, antakse investoritele Monestro andmebaasist täielik teave platvormi raames sõlmitud tehingute kohta. Monestro pankrotihaldur võib võimaluse korral kõigi laenude ja investeeringute teenindamise asjakohasele haldurile üle anda.

7. Turu, seadusandluse, majanduslanguse risk
Nagu igal finantsturul võib ka P2P laenuinvesteeringute turul esineda kõikumisi ja muutusi.

Eesti rahandusministeerium valmistab ette uut seaduseelnõud, mille eesmärk on hõlmata erinevaid P2P ja ühisrahastuse mudeleid ning mis eeldatavasti võetakse vastu 2021. aasta lõpus. Need muudatused võivad tulevikus mõjutada meie ärimudelit ja protsesse. Selle riski maandamiseks ja prognoosimiseks uurime laenude algataja majanduskeskkonda ning jälgime nõuetekohase hoolsuse raames käimasolevaid muudatusi selle eeskirjades.

Paljude tegurite, nagu majanduslangused, kriisid ja teatavad geopoliitilised sündmused, tõttu on raske prognoosida kahjulikke mõjusid ja tulevasi tulemusi. Nagu teisedki investeerimisvaldkonnad, võivad need tegurid mõjutada kogu turgu – ja seega ka teie investeeringu väärtust ja likviidsust. Seetõttu on soovitatav hajutada oma investeeringuid erinevate varaliikide ja geograafiliste piirkondade vahel.

Mis juhtub kui Monestro lõpetab tegevuse?

Ebatõenäolisel juhul, kui Monestro maksejõuetuks jääb, antakse investoritele Monestro andmebaasist täielik teave platvormi raames sõlmitud tehingute kohta. Monestro pankrotihaldur võib võimaluse korral kõigi laenude ja investeeringute teenindamise asjakohasele haldurile üle anda.

Auto Invest (peatselt tulemas)

Mis on Auto Invest?

Auto Invest on tööriist, mis võimaldab investoritel luua investeerimisportfelli, lähtudes kohandatud kriteeriumidest (laenutähtaeg, tüüp, intressimäär, investeeringu summa, laenu algataja jne). Pärast Auto Invest kriteeriumite seadistamist filtreerib süsteem automaatselt nõuetele vastavad laenud ja investeerib nendesse. Auto Invest võimaldab investoritel aega kokku hoida ja tagab vahendite tõhusa jaotamise.

Auto Investi investeerimist saate muuta, peatada või jätkata igal ajal.

Kas ma saan investeerida käsitsi ja automaatselt korraga?

Platvorm võimaldab investeerida käsitsi ja automaatselt korraga.

Mis on minimaalne summa Auto Investi investeerimiseks?

Auto Investiga ühte laenu investeerimise miinimumsumma on 10 eurot.

Kuidas teada saada, kas minu Auto Investi kriteeriumidele on vastavaid laenusid?

Pärast Auto Investi portfelli loomist näete jaotist „Investeerimise kriteeriumidele vastavate laenude arv”.
Samuti saate seada Auto Invest kriteeriumid „Kaasa juba investeeritud laenud“, mis võimaldab teil investeerida laenudesse, kuhu olete juba käsitsi investeerinud.

Kas ma saan Auto Invest sätteid muuta?

Teil on alati võimalus Auto Investi sätteid muuta, vaadata või peatada. Saate kõiki filtreid muuta. Pidage meeles, et pärast iga muutmist peatatakse teie portfell. Vajalik on taasaktiveerida nupuga „Aktiveeri“.

Kas Auto Investi kaudu saab investeerida järelturule?

Platvorm võimaldab teil investeerida järelturule. Auto Invest ei investeeri järelturule pandud probleemsetesse laenudesse.

Kas Auto Invest investeerib laenudesse, mille olen juba käsitsi oma portfelli lisanud?

Platvorm võimaldab teil luua reegli Auto Invest, kus on lubatud „Kaasa juba investeeritud laenud“.

Minu Auto Investi portfell on investeerimise lõpetanud, miks?

Kui teie portfelli ei investeeri, võib põhjus olla järgmine:

– Teie kriteeriumidele vastavaid laene pole praegu saadaval.
– Teil pole raha.
– Teie portfell on investeerinud kõikidesse sobivatesse laenudesse või määratud portfelli suurus on saavutatud.

LAENUANDJAD

Kes on laenuandja?

Laenuandjad (LO) on krediiditeenuseid pakkuvad finantsettevõtted. Lisateavet laenuandjate kohta leiate Monestros meie lehelt “Laenuandjad“.

Mis on "Omavastutus"?

Fraasi “Omavastutus” kasutatakse tavaliselt rahandussektoris mis viitab sellele kui investeerimisvahendi omanik(ud) või käsundiandjad omavad omakapitali osalust väljaspool investorte investeerimissoove. Selle eesmärk on tagada, et laenuandjate huvid oleksid kooskõlas investori huvidega, kuna mõlemal poolel on investeeringus osalus.

Kõik laenuandjad, kes paigutavad laene Monestro Marketplace’ile, peavad hoidma teatud protsenti igast laenust kui enda osalust laenus. Kui laenuandja, kellel on oma raha mängus 10%, väljastab laenuvõtjale 1 000 euro suuruse laenu ja paigutab selle laenu Monestro platvormile, siis on investoritele investeerimiseks saadaval ainult 900 eurot sellest laenust ja laenuandjal on 100-eurone osalus.

10% oma raha mängus tähendab, et kuni 90% konkreetse laenu põhisummast saab müüa investoritele.

Milliseid laene antakse laenuvõtjatele?

Laenu väljastatakse laenuvõtjatele erinevatel eesmärkidel, sealhulgas kodu parandamiseks, sõidukite ostmiseks, olulisteks ostudeks ja paljudel muudel põhjustel. Laenu eesmärk on märgitud iga loetletud laenu alla ja see sõltub laenuvõtjast ja laenuandjast.

Kas ma saan teada, kes on laenuvõtja?

Investorid näevad Monestro platvormil laenuvõtjate kohta teatavat hulka teavet, sealhulgas seda, kui palju ja millisel eesmärgil nad on laenanud. Turvalisuse huvides ja andmekaitseseaduste järgimiseks ei avalikusta me laenusaajate täielikke nimesid ega aadresse.

Mis juhtub, kui laenuvõtja ei täida oma kohustusi?

Kui laenuvõtja ei tee makset ajakava kohaselt, on laenuandja kohustatud teie käest laenu tagasi ostma, kui on möödunud 60 päeva viimasest maksest. Tagasiostukohustus katab laenu põhiosa ja kogu kogunenud intressi kuni tagasiostu algatamise päevani.

Mis on tagasiostukohustus ja kuidas see toimib?

Tagasiostukohustuse on kohustus, mille laenuandja on investori ees võtnud konkreetse laenu jaoks. Kui laenu maksed on hilinenud rohkem kui 60 päeva, on laenuandja kohustatud tagasi ostma investeeringu nominaalväärtuses, millele lisandub kogunenud intress. Tavaliselt tähendab see, et investorid suudavad laenuvõtja maksejõuetuse korral oma investeeringu tagasi saada. Ehkki investorid ei pea midagi tegema, võib tagasiostukohustuse protsess võtta aega, sõltuvalt laenuandjast. Kui laenuandja ei täida oma lepingulist tagasiostukohustust, ei pruugi investorid raha kätte saada.

Tagasiostukohustus antakse laenu tasemel ja tähistatakse ikooniga .

Mis juhtub, kui laenuandja ei suuda oma tagasiostukohustust või muid kohustusi täita?

Kui laenuandja ei täida oma kohustusi, võib Monestro investorite nimel oma äranägemise järgi teatud meetmeid võtta. Need toimingud võivad muu hulgas hõlmata laenuandja kohustuste tagamiseks antud tagatise (kui see on olemas) sissenõudmist, investorite nõuete loovutamist kolmandale isikule (võimalik, et tasu eest, mis on nõude nominaalsummast madalam), täiendavate kokkulepete sõlmimist ja nõuete omandamine investoritelt kasutades reservi (kui on kogutud piisavas mahus). Monestro ei ole kohustatud midagi ette võtma. Teavitame teid toimingutest, mida kavatseme teha, või kui me ei pea vajalikuks.

Mis on vabatahtlik reserv ja kuidas see töötab?

Monestro on vabatahtlikult loonud rahalise reservi, et olemasolevate rahaliste vahendite ulatuses ja muudel eelnevalt kokkulepitud tingimustel hüvitada investorid oma nõuete omandamisega juhul, kui mõni laenuandja ei täida oma tagasiostukohustust ja muid käesoleva lepingu tingimusi. Reserv ei taga investori investeeringu täielikku või osalist taastumist.

Igakuiselt teeme reservi sissemakseid omavahenditest. Sissemaksete suuruse määrame meie sõltuvalt riskihinnangust. Tavaliselt on reservi igakuine sissemakse vahemikus 0,35-0,55% väljasoleva portfelli pealt. Juhul kui mõni laenuandja ei täida oma tagasiostukohustust, kasutatakse vabatahtlikku reservi investoritelt nõuete omandamiseks ja investoritele muude väljamaksete tegemiseks.

Mis juhtub, kui laenuandja lõpetab tegevuse?

Ebatõenäolisel juhul, kui laenu algataja tegevuse lõpetab, on meil kokkulepe tagada, et investorid saavad Monestro Marketplace’i kaudu jätkuvalt makseid laenudesse, kuhu nad on investeerinud.

investeeri nutikalt P2P-laenudesse.

Pane oma raha enda jaoks tööle, saades investoriks Monestro P2P Marketplace’is.