Laenuandjad

SWISS FUNDS, A.S.

Vaata täpsemalt

Laenu tüüp

Ühekordse maksega tarbijakrediit

Riik

Czech Republic

Valuuta

CZK
OmavastutusFraasi “Omavastutus” kasutatakse tavaliselt rahandussektoris mis viitab sellele kui investeerimisvahendi omanik(ud) või käsundiandjad omavad omakapitali osalust väljaspool investorte investeerimissoove. Selle eesmärk on tagada, et laenuandjate huvid oleksid kooskõlas investori huvidega, kuna mõlemal poolel on investeeringus osalus.
Kõik laenuandjad, kes paigutavad laene Monestro Marketplace’ile, peavad hoidma teatud protsenti igast laenust kui enda osalust laenus. Kui laenuandja, kellel on oma raha mängus 10%, väljastab laenuvõtjale 1 000 euro suuruse laenu ja paigutab selle laenu Monestro platvormile, siis on investoritele investeerimiseks saadaval ainult 900 eurot sellest laenust ja laenuandjal on 100-eurone osalus.
10% oma raha mängus tähendab, et kuni 90% konkreetse laenu põhisummast saab müüa investoritele.
11,8%

Tagasiostu kohustus

Buyback guarantee yes

Kogu laenuportfell

134 826 EUR

Laenaja intress

1% per day

Investorile pakutav intressimäär

12,50%

Krediidivahendaja litsentsi number

Välja antud

21.5.2018

 

Laenu tüüp

Krediidiliin Tarbijakrediit Refinantseerimislaen

Riik

Flag: Lithuania on Apple

Valuuta

EUR
OmavastutusFraasi “Omavastutus” kasutatakse tavaliselt rahandussektoris mis viitab sellele kui investeerimisvahendi omanik(ud) või käsundiandjad omavad omakapitali osalust väljaspool investorte investeerimissoove. Selle eesmärk on tagada, et laenuandjate huvid oleksid kooskõlas investori huvidega, kuna mõlemal poolel on investeeringus osalus.
Kõik laenuandjad, kes paigutavad laene Monestro Marketplace’ile, peavad hoidma teatud protsenti igast laenust kui enda osalust laenus. Kui laenuandja, kellel on oma raha mängus 10%, väljastab laenuvõtjale 1 000 euro suuruse laenu ja paigutab selle laenu Monestro platvormile, siis on investoritele investeerimiseks saadaval ainult 900 eurot sellest laenust ja laenuandjal on 100-eurone osalus.
10% oma raha mängus tähendab, et kuni 90% konkreetse laenu põhisummast saab müüa investoritele.
20%

Tagasiostu kohustus

 Buyback guarantee yes

Kogu laenuportfell

363 000 EUR

Laenaja intress

16%-47,5%

Investorile pakutav intressimäär

10-11%

Krediidivahendaja litsentsi number

Välja antud

30.Oktoober, 2017

 

Laenu tüüp

Krediidiliin Tarbijakrediit Refinantseerimislaen

Riik

Flag: Estonia on Apple

Valuuta

EUR
OmavastutusFraasi “Omavastutus” kasutatakse tavaliselt rahandussektoris mis viitab sellele kui investeerimisvahendi omanik(ud) või käsundiandjad omavad omakapitali osalust väljaspool investorte investeerimissoove. Selle eesmärk on tagada, et laenuandjate huvid oleksid kooskõlas investori huvidega, kuna mõlemal poolel on investeeringus osalus.
Kõik laenuandjad, kes paigutavad laene Monestro Marketplace’ile, peavad hoidma teatud protsenti igast laenust kui enda osalust laenus. Kui laenuandja, kellel on oma raha mängus 10%, väljastab laenuvõtjale 1 000 euro suuruse laenu ja paigutab selle laenu Monestro platvormile, siis on investoritele investeerimiseks saadaval ainult 900 eurot sellest laenust ja laenuandjal on 100-eurone osalus.
10% oma raha mängus tähendab, et kuni 90% konkreetse laenu põhisummast saab müüa investoritele.
20%

Tagasiostu kohustus

 Buyback guarantee yes

Kogu laenuportfell

1 775 000 EUR

Laenaja intress

16%-47,5%

Investorile pakutav intressimäär

10%

Krediidivahendaja litsentsi number

Välja antud

28.Märts, 2016

 

NúNú Lán ehf.

Vaata täpsemalt

Laenu tüüp

Ühekordse maksega tarbijakrediit
Tarbijakrediit

Riik

Flag Lithuania

Valuuta

ISK
OmavastutusFraasi “Omavastutus” kasutatakse tavaliselt rahandussektoris mis viitab sellele kui investeerimisvahendi omanik(ud) või käsundiandjad omavad omakapitali osalust väljaspool investorte investeerimissoove. Selle eesmärk on tagada, et laenuandjate huvid oleksid kooskõlas investori huvidega, kuna mõlemal poolel on investeeringus osalus.
Kõik laenuandjad, kes paigutavad laene Monestro Marketplace’ile, peavad hoidma teatud protsenti igast laenust kui enda osalust laenus. Kui laenuandja, kellel on oma raha mängus 10%, väljastab laenuvõtjale 1 000 euro suuruse laenu ja paigutab selle laenu Monestro platvormile, siis on investoritele investeerimiseks saadaval ainult 900 eurot sellest laenust ja laenuandjal on 100-eurone osalus.
10% oma raha mängus tähendab, et kuni 90% konkreetse laenu põhisummast saab müüa investoritele.
11,8%

Tagasiostu kohustus

 Buyback guarantee yes

Kogu laenuportfell

1 534 742 EUR

Laenaja intress

11%-35.9%

Investorile pakutav intressimäär

10,70%-11%

Krediidivahendaja litsentsi number

Välja antud

N/A

 

Laenu tüüp

Tarbijakrediit Autolaen

Riik

Flag: Latvia on Apple

Valuuta

EUR
OmavastutusFraasi “Omavastutus” kasutatakse tavaliselt rahandussektoris mis viitab sellele kui investeerimisvahendi omanik(ud) või käsundiandjad omavad omakapitali osalust väljaspool investorte investeerimissoove. Selle eesmärk on tagada, et laenuandjate huvid oleksid kooskõlas investori huvidega, kuna mõlemal poolel on investeeringus osalus.
Kõik laenuandjad, kes paigutavad laene Monestro Marketplace’ile, peavad hoidma teatud protsenti igast laenust kui enda osalust laenus. Kui laenuandja, kellel on oma raha mängus 10%, väljastab laenuvõtjale 1 000 euro suuruse laenu ja paigutab selle laenu Monestro platvormile, siis on investoritele investeerimiseks saadaval ainult 900 eurot sellest laenust ja laenuandjal on 100-eurone osalus.
10% oma raha mängus tähendab, et kuni 90% konkreetse laenu põhisummast saab müüa investoritele.
14,6%

Tagasiostu kohustus

 Buyback guarantee yes

Kogu laenuportfell

1 070 000 EUR

Laenaja intress

24%-36%

Investorile pakutav intressimäär

12%

Krediidivahendaja litsentsi number

N/A

Välja antud

N/A

 

Laenu tüüp

Krediidiliin Tarbijakrediit Refinantseerimislaen

Riik

Flag: Estonia on Apple

Valuuta

EUR

Omavastutus

%

Tagasiostu kohustus

 Buyback guarantee yes

Kogu laenuportfell

EUR

Laenaja intress

%-%

Investorile pakutav intressimäär

%

Krediidivahendaja litsentsi number

 

Välja antud

Kuupäev

 

MILLINE ON MEIE LAENUANDJATE LISAMISE PROTSESS?

Meie hoolsuskohustuse menetlus ja krediidiandjate hindamissüsteem on jagatud viieks kategooriaks, mille raames Monestro teostab põhjalikku analüüsi.
Hoolitseme omalt poolt selle eest, et meie platvormile registreeritud krediidiandjad oleks rahaliselt tugevad ettevõtted, mis tegutsevad stabiilses ja reguleeritud keskkonnas.

1. Laenuandja usaldusväärsus ja nendepoolne rahapesu tõkestamisenõuete täitmine

Küsime alati ettevõtte ja grupi organisatsiooni struktuuri plaani tagamaks, et need poleks keerulised. Seejuures kontrollime, et juhtkond oleks usaldusväärne ning nende kohta puuduks meedias negatiivne tagasiside. Samuti kontrollime, et nende praegune strateegia ja tööviisid oleks kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Lõplik heakskiit tehakse õigusliku dokumentatsiooni ja peamiste protsesside kirjelduste põhjaliku analüüsi kaudu, tagades rahapesu tõkestamise nõuete ja sisekontrolli kasutamise ning õiglase turunduse ja reklaamistrateegiate kasutamise.

2. Laenukvaliteet ja kasumlikkus

Genereerimaks meie investoritele stabiilsemat kasumit oleme Monestros eelkõige huvitatud vähem riskantsetest, kõrge kvaliteedilistest laenudest. Iga laenuandja, kes soovib meie platvormi kaudu laene vahendada peab esitama oma portfelli koos varasemate andmetega, mis annaks edasi info nii varasema eduka laenutegevuse kui ka halvasti läinud laenude numbrite kohta, mis peaks olema võrreldavad majandusharu keskmiste arvudega.

3. Laenuhalduse kvaliteet ja võlgade sissenõudmine

Meie analüütikud tagavad, et laenuandjatel oleks tõhusad laenukvaliteedi ja krediidivõimelisuse hindamise mudelid. Sealjuures küsime ülevaadet nende poolt kasutatavast põhilisest IT-platvormist, nende riskijuhtimise poliitikast ning laenukontrolli – ja taastumisprotsessist. Kõik see peab näitama võimet täita oma kohustusi meie investorite ja meie ees, tagades õigeaegsed laekumised.

4. Ettevõtte stabiilsus ja pikaajaline vastutus

Krediidiandjatel palutakse esitada vähemalt viimase kolme aasta aasta- ja kuuaruanded perioodi kohta alates viimasest aastaaruandest ja prognoosidest. Meie analüütikud auditi aruannete kohta ning viimaste sisemiste muudatuste kohta tagades, et krediidiandjate bilansid oleks kasumis. Samuti keskendume ettevõtte arengukavade analüüsimisele – eesmärgiga teha pikemas perspektiivis paremaid prognoose.

5. Juba registreeritud krediidiandjad

Hoolsuskohustuse kontroll jätkub ka peale seda, kui krediidiandja on süsteemis juba registreeritud. Teostame kord kvartalis ülevaateid krediidiandjate finantsidest ning küsime igal aastal auditeeritud aruandeid. Lisaks sellele jälgime tähelepanelikult iga laenuportfelli tootlust ning tagame, et laenuandjad täidaksid pidevalt oma kohustusi ja oleksid pikaajaliselt vastavuses kõigi eespool nimetatud kriteeriumitega.