Millised riskid on seotud Monestro Marketplace’i kaudu investeerimisega?

Nagu iga investeeringu puhul, on ka Monestro kaudu tehtav investeering teatud riskiga. Iga investor vastutab seonduvate riskide hindamise eest enne investeeringu tegemist.

1. Laenusaaja krediidirisk / maksejõuetuse risk
On võimalus, et laenusaaja ei tee tulevikus kavandatud makseid; seega võib investor kaotada osaliselt või täielikult tehtud investeeringu. Võimaliku kahju suurus, kui see peaks juhtuma, sõltub laenuriskist. Tagatiseta laenu (s.o kõigi platvormil kättesaadavaks tehtud laenude) puhul sõltub tagasimaksmine laenuvõtjalt laekumata summa edukast sissenõudmisest, mille tulemuseks on tagatiseta laenuga võrreldes suurem kahju. Riske maandab see kui laenuandja on võtnud endale kohustuse hoida osa laenust enda bilansil või kui laenuandja on võtnud endale laenude tagasiostukohustuse.

2. Laenuandja maksejõuetuse risk
On võimalus, et laenuandja lõpetab tegevuse või ei täida kokkulepitud kohustusi. Selline sündmus võib kaasa tuua rahuldamata nõudeid ja seada tagasiostukohustuse eraldise ohtu. Monestro võib (kuid ei ole kohustatud) sellisel juhul esindada investoreid nende nõuete sissenõudmisel laenuandja vastu, näiteks tagades laenuandjate kohustuste tagamiseks antud tagatise (kui see on olemas), müües investorite nõuded kolmandale isikule (võimalik, et tasu eest, mis on väiksem kui nõude nominaalsumma), arvelduste sõlmimisel või nõuete ostmisel investoritelt reservi kasutades (kui see olemas on). Monestro ei ole siiski kohustatud midagi ette võtma.

3. Rahavoogude ajastamise risk
Kõik maksed laenu investeeringust on otseselt seotud laenusaaja tegelike maksetega. Võib esineda olukordi, kus laenusaaja teeb makse pärast kavandatud maksekuupäeva; seega võib investor rahavood saada oodatust hiljem. Sõltuvalt laenulepingu punktidest ja muudest asjaoludest võivad laenuandjad kuni tagasiostu algatamiseni hüvitada investoritele hilinenud maksete kogu põhisumma koos kogunenud intressidega.

4. Ettemaksu risk
Laenuvõtja saab tavaliselt laenu ennetähtaegselt tagasi maksta, makstes tavapäraselt tagasi põhiosa ja kogunenud intressi kuni ennetähtaegse tagasimaksmise kuupäevani. Kui investor on taolisesse laenu investeerinud makstes selle eest rohkem, siis investor kaotab nö amortiseerimata osa.

5. Reinvesteerimis- ja likviidsusriskid
Kui teenitud kasum reinvesteeritakse madalama intressimääraga laenu või kui teenitud kasum jääb teie kontole investeerimata, siis on risk kahjumiks. Seetõttu on soovitatav hoolikalt jälgida maksegraafikuid, või kohandada ja läbi mõelda oma Auto Invest plaanid.
Lisaks on soovitatav oma investeeringut järelturul müües meeles pidada, et on olemas oht, et ostjat ei leita piisavalt kiiresti. Seetõttu on mõistlik muuta oma laen ostjate jaoks atraktiivsemaks, kasutades allahindlust või lisatasu dünaamikat.

6. Monestro maksejõuetuse risk
Ebatõenäolisel juhul, kui Monestro maksejõuetuks jääb, antakse investoritele Monestro andmebaasist täielik teave platvormi raames sõlmitud tehingute kohta. Monestro pankrotihaldur võib võimaluse korral kõigi laenude ja investeeringute teenindamise asjakohasele haldurile üle anda.

7. Turu, seadusandluse, majanduslanguse risk
Nagu igal finantsturul võib ka P2P laenuinvesteeringute turul esineda kõikumisi ja muutusi.

Eesti rahandusministeerium valmistab ette uut seaduseelnõud, mille eesmärk on hõlmata erinevaid P2P ja ühisrahastuse mudeleid ning mis eeldatavasti võetakse vastu 2021. aasta lõpus. Need muudatused võivad tulevikus mõjutada meie ärimudelit ja protsesse. Selle riski maandamiseks ja prognoosimiseks uurime laenude algataja majanduskeskkonda ning jälgime nõuetekohase hoolsuse raames käimasolevaid muudatusi selle eeskirjades.

Paljude tegurite, nagu majanduslangused, kriisid ja teatavad geopoliitilised sündmused, tõttu on raske prognoosida kahjulikke mõjusid ja tulevasi tulemusi. Nagu teisedki investeerimisvaldkonnad, võivad need tegurid mõjutada kogu turgu – ja seega ka teie investeeringu väärtust ja likviidsust. Seetõttu on soovitatav hajutada oma investeeringuid erinevate varaliikide ja geograafiliste piirkondade vahel.

Kas ma saan teostada tuvastusmakse läbi makseteenuse pakkuja – Stripe-i?

Tuvastusprotsessi viimane etapp: kuidas oma pangakontot kinnitada?

Mis on Monestro?

Kuidas on Monestro platvorm reguleeritud?

Millistesse valuutadesse saan investeerida?

Milliseid dokumente aktsepteeritakse isikut tõendava dokumendina?

Millised brauserid on tuvastamiseks toetatud?

Kas ma saan teha deposiidi kontolt mis pole minu nimel?

Kas ma saan oma investeeringu tühistada?

Kuidas teenin tulu oma investeeringutest?

Kuidas saan investeerimisest loobuda (enne kui laen jõuab tähtajani)?

Kes saab investeerida?

Mis on minimaalne summa, mida saab investeerida?

Kas investorid peavad Monestro platvormil investeerides arvestama lisatasudega?

Kuidas teenida oma investeeringutest raha?

Kui likviidsed on minu investeeringud?

Milline on Monestro platvormil olevate investeeringute tüüpiline tasuvusmäär?

Kuidas meie partnerprogramm toimib? – Varsti tulemas!

Kuidas kontot luua?

Miks on vaja isikut tuvastada?

Miks on vaja isikut uuesti tuvastada?

Milliseid andmeid salvestatakse tuvastuse käigus?

Kuidas ma saan sissemakset teha?

Mis juhtub, kui saadan valuutat mis erineb minu pangakonto valuutast?

Sisestasin valed makseandmed. Mis minu sissemaksest saab?

Mis on Stripe ja miks me seda oma makselahenduste pakkujana kasutame?

Kuidas saan raha välja võtta?

Kas ma saan muuta pangakontot, millele ülekannet soovin?

Kuidas uut pangakontot lisada?

Kas minult võetakse väljamaksete eest tasu?

Mis ajaga jõuab ülekanne minu pangakontole?

Kas Monestro kontot on võimalik kaitsta kaheastmelise autentimisega?

Kuidas investeerida?

Mis on esmane turg?

Mis on järelturg?

Mis on allahindlus järelturul?

Kuidas arvutatakse intressi?

Kuidas jaotatakse intressid järelturul laenu müüja ja ostja vahel?

Kuidas prognoosida eeldatavat tulu oma investeeringutest?

Kuidas minu tulu maksustatakse?

Kuidas on minu investeeringud kaitstud?

Millised riskid on seotud Monestro Marketplace’i kaudu investeerimisega?

Mis juhtub kui Monestro lõpetab tegevuse?

Mis on Auto Invest?

Kas ma saan investeerida käsitsi ja automaatselt korraga?

Mis on minimaalne summa Auto Investi investeerimiseks?

Kuidas teada saada, kas minu Auto Investi kriteeriumidele on vastavaid laenusid?

Kas ma saan Auto Invest sätteid muuta?

Kas Auto Investi kaudu saab investeerida järelturule?

Kas Auto Invest investeerib laenudesse, mille olen juba käsitsi oma portfelli lisanud?

Minu Auto Investi portfell on investeerimise lõpetanud, miks?

Kes on laenuandja?

Mis on “Omavastutus”?

Milliseid laene antakse laenuvõtjatele?

Kas ma saan teada, kes on laenuvõtja?

Mis juhtub, kui laenuvõtja ei täida oma kohustusi?

Mis on tagasiostukohustus ja kuidas see toimib?

Mis juhtub, kui laenuandja ei suuda oma tagasiostukohustust või muid kohustusi täita?

Mis on vabatahtlik reserv ja kuidas see töötab?

Miks Leedu laenudel on laenuvõtja riskihinnang ning kuidas seda mõista?

Mis juhtub, kui laenuandja lõpetab tegevuse?

KUIDAS MONESTROGA INVESTEERIDA?

Konto registreerimine on sujuv ja tasuta.

VESTLE MEIEGA

Oleme kättesaadavad E-R 09:00-17:00 EET. Meie ChatBot on saadaval 24/07.

TELLI TAGASIHELISTAMINE

Palun lisage oma telefoninumber ja me helistame teile tagasi. Saada päring.